Kazi ya msingi katika nyumba

Msingi ni sehemu muhimu ya jengo ambayo huunganisha jengo na ardhi husika pamoja na kupeleka mzigo wa jengo kwa usalama kabisa katika ardhi. Pasipo msingi, jengo linakuwa halijakamilika na halipo salama. Kikawaida msingi hutumia gharama kubwa katika kujenga ukilinganisha na baadhi ya maeneo katika jengo, gharama hii kubwa inaashiria umuhimu na ulazima wa sehemu hii ya jengo.

Siku zote katika tathimini ya jengo, pale inapoonekana kuwa msingi ni mbovu, basi hatua za umakini zaidi huchukuliwa maana ipo hatari inayoweza kutokea na ikaleta hasara kubwa mpaka katika maisha ya watu; ni muhimu kuwa makini katika ujenzi wa msingi wa nyumba zetu ili kuweza kupunguza hatari ambazo zinaweza kutokea na pia kuongeza thamani na afya ya jengo lako.

Ufuatao ni mchanganuo unaoonesha faida na kazi ya msingi katika nyumba ili kuweza kukuongezea ufahamu zaidi katika ujenzi wako unaofanya.

Kupunguza ukubwa wa kanieneo wa jengo

Msingi huchukua uzito wa jengo zima na kuupeleka moja kwa moja katika ardhi kwa kuugawanya uzito huo katika eneo kubwa la ardhi ili kuweza kupunguza kiasi cha kanieneo (pressure) ambacho ardhi hubeba. Hii ni sawa na kuruhusu uzito mkubwa katika eneo moja kuweza kugawanywa katika eneo kubwa zaidi ili mwisho wa siku ardhi iweze kuhimili uzito wa jengo. Hii husaidia ardhi iweze kubeba kanieneo ambayo inaweza.

Ipo athari ambayo inaweza kutokea kama ardhi ikashindwa kubeba mzigo unaoweza; ardhi ambayo inabeba uzito kuliko uwezo wake huweza kupasuka na kaharibu jengo zima. Ni sawa na kamba ambayo imebeba uzito mkubwa kuliko uwezo wake, mwisho wa siku huishia kukatika na kuangusha mzigo wa thamani. Ni muhimu kuhakikisha kuwa mzigo ambao ardhi inabeba upo ndani ya kiwango kubalika. Kwa maeneo ambayo ardhi ni mbovu, basi utaalamu zaidi huhitajika ili kuweza kutengeneza msingi wenye uwezo wa kubeba uzito wa jengo salama. Uzito wa jengo ni jumla ya uzito wa jengo lenyewe, watumiaji na uzito wa nguvu ya upepo na nguvu nyingine zinazoweza kuliathiri jengo lako.

Jengo kukaa kwa usawa katika ardhi bila kushukia upande mmoja

Katika kipindi cha muda mrefu jengo lolote hushuka ijapo kidogo katika ardhi kutokana na hali ya ‘usponji’ ya udongo; inahitajika miaka kadhaa ili jengo lisiweze kushuka chini zaidi.  Kazi mojawapo ya msingi ni kuwezesha jengo kuweza kushuka katika ardhi kwa usawa bila kulalia upande mmoja; hii huwezekana pia kwa kuugawanya uzito wa jengo kwa usawa katika ardhi hivyo kama kushuka jengo, basi lishuke kwa pamoja pande zote.

Kama jengo likishuka upande mmoja sana na kulalia upande mmoja inaweza sababisha nyufa katika jengo zima na mwisho wa siku kulifanya liweze kuwa katika hali ya ubovu.

Ijapokuwa sababu ya jengo kushuka na kulalia upande mmoja huweza sababishwa na sababu nyingine, Lakini kama msingi wa jengo lako utaweza jengwa vyema basi utasaidia kuepusha madhara mbalimbali ikiwemo kulalia upande mmoja.

Msingi huweka sehemu iliyosawa na salama ya kujengea jengo

Msingi ni muhimu sana kwa kuweka sehemu ya kujengea iwe katika usawa mmoja ili kuweza kujenga jengo lako kwa usawa (level) kabisa. Mara nyingi ardhi ambayo tumekuwa tukiichagua kujengea inakuwa haipo katika hali ya usawa, inawezekana ipo katika mteremko au katika mawe; msingi husaidia kuweza kuliweka jengo lako katika sehemu iliyo salama bila kujalisha ardhi ipoje.

Tukifanikiwa kujenga msingi katika kingo za mito, katika bahari na katika maeneo yote ambayo ni hatarishi basi inakuwa ni hatua kubwa ya kutuwezesha kuliweka jengo letu katika eneo hilo. Msingi ndio hutengeneza sakafu iliyo sawa ya kujengea jengo lako na hivyo kuweza kuruhusu kufanya shughuli mbalimbali ndani ya jengo lako bila shida wala tabu.

Msingi hulitengemaza jengo lisiteleze, lisibinuke wala kuzungukia upande mwingine

Waweza kufikiri kuhusu habari ya jengo kuteleza, kubinuka au kuzunguka – ndiyo yawezekana ikatoke katika jengo kama halijajengwa vyema. Kama jengo likipigwa na upepo upande mmoja yawezekana likasukumwa upande mwingine; au kutokana na hali ya ardhi na mambo mingine inaweza kulifanya likatelezea upande mwingine kama halijajengwa vyema.

Msingi husaidia jengo lako likae sehemu moja iliyo salama. Msingi ni kama nanga ambayo huiifunga sehemu ya juu ya jengo iweze kuwa imetengemaa vyema. Pale upepo, tetemeko la ardhi linapoipiga nyumba yako basi bado itaendelea kuwa salama.

Msingi huilinda nyumba kutoka katika athari za kuchimbwa na kulika chini

Wapo wanyama na wadudu mbalimbali ambao huchimba ardhi na kusababisha mashimo chini ya nyumba. Wadudu kama mchwa, sisimizi; wanyama kama nyoka, panya, sungura, vicheche n.k huweza sababisha mashimo chini ya nyumba; na yanaweza leta athari kama nyumba haijajengwa vyema.

Nyumba kama imejengwa katika njia ya maji, basi maji hayo yanaweza kusababisha nyumba ilike na mwisho kuweza kuanguka na kuleta athari mbalimbali.

Msingi hujengwa kwa kuhakikisha kuwa jengo lote linakuwa salama na matukio ya kulika kwa ardhi na kuchimbwa kwa mashimo katika ardhi; hii inakwenda sambamba na kuhakikisha kuwa msingi unaendelea kulindwa na kufanyiwa matengenezo katika kipindi chote cha jengo.

Mwisho, ijapokuwa kujenga msingi ni gharama, bado ni muhimu kuhakikisha kuwa jengo lako unalijenga kwa umakini na nidhamu huku ukihakikisha msingi wako umejengwa kwa kufuata taratibu za kitaalamu. Ni muhimu kuhakikisha msingi wako hauna makosa na unafanya kazi vizuri; ni pamoja na kukumbuka kufanya matengenezo mbalimbali pale inapotokea shida fulani katika msingi wako. Linda msingi wa jengo lako ili jengo liendelee kuwa imara.

ID-8010
4
138 sqm
108 Pcs
15 m
2,160 Pcs
13 m
1,164 Pcs
ID-17529
3
195 sqm
134 Pcs
16 m
3,491 Pcs
15 m
1,736 Pcs
ID-18128
2
105 sqm
43 Pcs
11 m
2,520 Pcs
11 m
935 Pcs
ID-21771
4
205 sqm
141 Pcs
16 m
3,670 Pcs
15 m
1,825 Pcs
ID-17807
4
353 sqm
146 Pcs
16 m
9,354 Pcs
15 m
3,025 Pcs
ID-16635
4
275 sqm
189 Pcs
17 m
4,923 Pcs
19 m
2,448 Pcs
ID-17198
2
105 sqm
72 Pcs
12 m
1,880 Pcs
12 m
935 Pcs
ID-17111
3
141 sqm
97 Pcs
13 m
2,524 Pcs
12 m
1,255 Pcs
ID-19705
2
61 sqm
56 Pcs
12 m
1,092 Pcs
6 m
543 Pcs
ID-28177
3
123 sqm
85 Pcs
15 m
2,200 Pcs
11 m
1,100 Pcs
ID-26198
4
254 sqm
175 Pcs
19 m
4,547 Pcs
17 m
2,261 Pcs
ID-17835
4
171 sqm
118 Pcs
16 m
3,061 Pcs
13 m
1,522 Pcs
Makazi Icon Blue

Join Membership

Join Membership to See Clear Floor Plans Before You Buy the Full Plan; See How Much MONEY is Needed to INVEST in Your Business In order to Get the Profit to Finance Construction of This House. What MORTGAGE to Borrow and Return Monthly to Your Bank. Also, See How Much it COSTS to Build the Foundation, Walling, Roofing, Ceiling, Painting, Doors, Windows… in All of Our Houses on This Platform so That You Can CHOOSE, COMPARE, PLAN & STRATEGIES on How to Approach Your Construction Rightly!