Kazi ya msingi katika nyumba

TZ
From TZS 100,000/day
Kinondoni
10 years
I’m Engineer and developer to help you achieve your dream home for the welfare of your family!
Building Designing Cost Estimation Landscape Designing Building Setting Out House Building

Msingi ni sehemu muhimu ya jengo ambayo huunganisha jengo na ardhi husika pamoja na kupeleka mzigo wa jengo kwa usalama kabisa katika ardhi. Pasipo msingi, jengo linakuwa halijakamilika na halipo salama. Kikawaida msingi hutumia gharama kubwa katika kujenga ukilinganisha na baadhi ya maeneo katika jengo, gharama hii kubwa inaashiria umuhimu na ulazima wa sehemu hii ya jengo.

Siku zote katika tathimini ya jengo, pale inapoonekana kuwa msingi ni mbovu, basi hatua za umakini zaidi huchukuliwa maana ipo hatari inayoweza kutokea na ikaleta hasara kubwa mpaka katika maisha ya watu; ni muhimu kuwa makini katika ujenzi wa msingi wa nyumba zetu ili kuweza kupunguza hatari ambazo zinaweza kutokea na pia kuongeza thamani na afya ya jengo lako.

Ufuatao ni mchanganuo unaoonesha faida na kazi ya msingi katika nyumba ili kuweza kukuongezea ufahamu zaidi katika ujenzi wako unaofanya.

Kupunguza ukubwa wa kanieneo wa jengo

Msingi huchukua uzito wa jengo zima na kuupeleka moja kwa moja katika ardhi kwa kuugawanya uzito huo katika eneo kubwa la ardhi ili kuweza kupunguza kiasi cha kanieneo (pressure) ambacho ardhi hubeba. Hii ni sawa na kuruhusu uzito mkubwa katika eneo moja kuweza kugawanywa katika eneo kubwa zaidi ili mwisho wa siku ardhi iweze kuhimili uzito wa jengo. Hii husaidia ardhi iweze kubeba kanieneo ambayo inaweza.

Ipo athari ambayo inaweza kutokea kama ardhi ikashindwa kubeba mzigo unaoweza; ardhi ambayo inabeba uzito kuliko uwezo wake huweza kupasuka na kaharibu jengo zima. Ni sawa na kamba ambayo imebeba uzito mkubwa kuliko uwezo wake, mwisho wa siku huishia kukatika na kuangusha mzigo wa thamani. Ni muhimu kuhakikisha kuwa mzigo ambao ardhi inabeba upo ndani ya kiwango kubalika. Kwa maeneo ambayo ardhi ni mbovu, basi utaalamu zaidi huhitajika ili kuweza kutengeneza msingi wenye uwezo wa kubeba uzito wa jengo salama. Uzito wa jengo ni jumla ya uzito wa jengo lenyewe, watumiaji na uzito wa nguvu ya upepo na nguvu nyingine zinazoweza kuliathiri jengo lako.

Jengo kukaa kwa usawa katika ardhi bila kushukia upande mmoja

Katika kipindi cha muda mrefu jengo lolote hushuka ijapo kidogo katika ardhi kutokana na hali ya ‘usponji’ ya udongo; inahitajika miaka kadhaa ili jengo lisiweze kushuka chini zaidi.  Kazi mojawapo ya msingi ni kuwezesha jengo kuweza kushuka katika ardhi kwa usawa bila kulalia upande mmoja; hii huwezekana pia kwa kuugawanya uzito wa jengo kwa usawa katika ardhi hivyo kama kushuka jengo, basi lishuke kwa pamoja pande zote.

Kama jengo likishuka upande mmoja sana na kulalia upande mmoja inaweza sababisha nyufa katika jengo zima na mwisho wa siku kulifanya liweze kuwa katika hali ya ubovu.

Ijapokuwa sababu ya jengo kushuka na kulalia upande mmoja huweza sababishwa na sababu nyingine, Lakini kama msingi wa jengo lako utaweza jengwa vyema basi utasaidia kuepusha madhara mbalimbali ikiwemo kulalia upande mmoja.

Msingi huweka sehemu iliyosawa na salama ya kujengea jengo

Msingi ni muhimu sana kwa kuweka sehemu ya kujengea iwe katika usawa mmoja ili kuweza kujenga jengo lako kwa usawa (level) kabisa. Mara nyingi ardhi ambayo tumekuwa tukiichagua kujengea inakuwa haipo katika hali ya usawa, inawezekana ipo katika mteremko au katika mawe; msingi husaidia kuweza kuliweka jengo lako katika sehemu iliyo salama bila kujalisha ardhi ipoje.

Tukifanikiwa kujenga msingi katika kingo za mito, katika bahari na katika maeneo yote ambayo ni hatarishi basi inakuwa ni hatua kubwa ya kutuwezesha kuliweka jengo letu katika eneo hilo. Msingi ndio hutengeneza sakafu iliyo sawa ya kujengea jengo lako na hivyo kuweza kuruhusu kufanya shughuli mbalimbali ndani ya jengo lako bila shida wala tabu.

Msingi hulitengemaza jengo lisiteleze, lisibinuke wala kuzungukia upande mwingine

Waweza kufikiri kuhusu habari ya jengo kuteleza, kubinuka au kuzunguka – ndiyo yawezekana ikatoke katika jengo kama halijajengwa vyema. Kama jengo likipigwa na upepo upande mmoja yawezekana likasukumwa upande mwingine; au kutokana na hali ya ardhi na mambo mingine inaweza kulifanya likatelezea upande mwingine kama halijajengwa vyema.

Msingi husaidia jengo lako likae sehemu moja iliyo salama. Msingi ni kama nanga ambayo huiifunga sehemu ya juu ya jengo iweze kuwa imetengemaa vyema. Pale upepo, tetemeko la ardhi linapoipiga nyumba yako basi bado itaendelea kuwa salama.

Msingi huilinda nyumba kutoka katika athari za kuchimbwa na kulika chini

Wapo wanyama na wadudu mbalimbali ambao huchimba ardhi na kusababisha mashimo chini ya nyumba. Wadudu kama mchwa, sisimizi; wanyama kama nyoka, panya, sungura, vicheche n.k huweza sababisha mashimo chini ya nyumba; na yanaweza leta athari kama nyumba haijajengwa vyema.

Nyumba kama imejengwa katika njia ya maji, basi maji hayo yanaweza kusababisha nyumba ilike na mwisho kuweza kuanguka na kuleta athari mbalimbali.

Msingi hujengwa kwa kuhakikisha kuwa jengo lote linakuwa salama na matukio ya kulika kwa ardhi na kuchimbwa kwa mashimo katika ardhi; hii inakwenda sambamba na kuhakikisha kuwa msingi unaendelea kulindwa na kufanyiwa matengenezo katika kipindi chote cha jengo.

Mwisho, ijapokuwa kujenga msingi ni gharama, bado ni muhimu kuhakikisha kuwa jengo lako unalijenga kwa umakini na nidhamu huku ukihakikisha msingi wako umejengwa kwa kufuata taratibu za kitaalamu. Ni muhimu kuhakikisha msingi wako hauna makosa na unafanya kazi vizuri; ni pamoja na kukumbuka kufanya matengenezo mbalimbali pale inapotokea shida fulani katika msingi wako. Linda msingi wa jengo lako ili jengo liendelee kuwa imara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TZ
From TZS 100,000/day
Kinondoni
10 years
I’m Engineer and developer to help you achieve your dream home for the welfare of your family!
Building Designing Cost Estimation Landscape Designing Building Setting Out House Building
ID-17116
3
144 sqm
99 Pcs
13 m
2,578 Pcs
13 m
1,282 Pcs
ID-16535
4
225 sqm
155 Pcs
17 m
4,028 Pcs
15 m
2,003 Pcs
ID-22570
4
213 sqm
146 Pcs
21 m
3,804 Pcs
12 m
1,891 Pcs
ID-10477
3
155 sqm
97 Pcs
17 m
2,753 Pcs
12 m
1,483 Pcs
ID-15786
3
157 sqm
86 Pcs
17 m
2,810 Pcs
12 m
1,397 Pcs
ID-9223
4
429 sqm
36 Pcs
18 m
7,866 Pcs
15 m
1,322 Pcs
ID-27923
4
162 sqm
110 Pcs
15 m
2,899 Pcs
14 m
1,440 Pcs
ID-8087
3
172 sqm
126 Pcs
17 m
2,457 Pcs
13 m
1,426 Pcs
ID-14905
4
424 sqm
105 Pcs
20 m
8,645 Pcs
18 m
2,270 Pcs
ID-28086
3
195 sqm
163 Pcs
16 m
3,491 Pcs
14 m
1,736 Pcs
ID-28643
4
352 sqm
245 Pcs
23 m
5,372 Pcs
21 m
2,895 Pcs
ID-13085
4
220 sqm
152 Pcs
18 m
2,794 Pcs
17 m
1,345 Pcs
Apr 2024
Marekebisho ya paa kuvuja la hidden roof (contemporary) maeneo ya Kimara Korogwe, tatizo mwinuko mdogo wa bati
building_inspector roofing Waterproofing
Ubungo, TZ
TZS 5 Mil
Feb 2024
Designing na Kusimamia ujenzi wa nyumba ya kupangisha na maduka aina ya Contemporary
architectural construction_manager
Ubungo, TZ
TZS 110 Mil
TZ
From TZS 40,000/day
Kinondoni
23 years
Mtaalamu wa kujenga na kurekebisha mapaa ya nyumba mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 23, anayepatikana Tanzania. Anajulikana kwa ustadi wake katika ujenzi wa mapaa ya nyumba, kupiga dari, pamoja na uwekaji kuta na mapambo ya gypsum. Ally amekuwa akitoa huduma kwa uaminifu mkubwa na amepata mafunzo maalum katika kuweka vigae vya Decra, hivyo kuhakikisha ubora katika kazi zake.
Brandering Ceiling Gypsum Decoration Sheet Roofing Gutter Installation Shingle Roofing Tile Roofing Timber Trussing
TZ
From TZS 75,000/day
Ubungo
9 years
An accomplished designer, Quantity Surveyor, and builder based in Dar es Salaam, Tanzania, specializing in residential construction. With a background in designing and quantity surveying, he brings a wealth of expertise to crafting bespoke homes that seamlessly blend functionality with aesthetic appeal. His commitment to quality craftsmanship and innovative design solutions has earned him recognition in the industry. From modern villas to traditional residences, he excels in delivering projects that exceed client expectations and elevate living spaces
architectural construction_manager fencing foundation_repair framing guttering project_manager quantity_surveyor repairs roofing Welding
TZ
From TZS 50,000/day
Ubungo
10 years
Mtaalamu mzoefu katika ujenzi nyumba, haswa ktk ufundi uashi na ujenzi matofali, aliyehitimu kutoka Chuo cha Ufundi Arusha. Tangu utotoni, alifundishwa na familia yake, ambao pia wanahusika katika ujenzi wa makazi. Akiwa Ubungo, Tanzania, Charles anafanikiwa katika ujenzi wa makazi kwa ujumla, akitoa ubora na uimara katika kila mradi. Ujuzi wake unajumuisha uwekaji wa matofali, kazi za zege, uwekaji wa sakafu, upakaji wa plasta, mabomba, paa, na zaidi, kuhakikisha utoaji wa huduma kamili. Charles anaunganisha uzoefu wa vitendo na mafunzo rasmi, akiwa na dhamira ya kutoa ubora katika ujenzi wa makazi kote Tanzania.
Bricklaying concrete_work construction_manager Flooring Masonry Plastering Plumbing roofing septic_systems Tiling